CƠ SỞ VẬT CHẤT

phong-kham-da-khoa-5-sao-ha-noi

toàn cảnh phòng khám

sảnh tiếp đón

sảnh tiếp đón

Sảnh tiếp đón

phòng chụp xquang

sảnh xquang

phòng xquang răng

phòng xét nghiệm

phòng tiểu phẫu

khu vực lấy mẫu xét nghiệm

phòng siêu âm

phòng khám răng – hàm – mặt

phòng lưu bệnh nhân

phòng khám da liễu

phòng khám nội

phòng cấp cứu

phòng khám tai – mũi – họng

phòng khám tâm thần

phòng khám sản – phụ khoa

phòng khám mắt

khu vực khám chuyên môn

xe xquang lưu động

máy điện tim

máy xquang răng

máy chụp xquang

máy xét nghiệm nước tiểu

xe chở đoàn khám lưu động

máy xét nghiệm sinh hoá

máy đo tật khúc xạ mắt

máy xét nghiệm huyết học