Bảng giá dịch vụ sản, dịch vụ siêu âm

 

NHÓM DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)
IX. DỊCH VỤ SẢN  1 TT – Chích áp xe tầng sinh môn 900.000
2 TT – Chích áp xe tuyến Bartholin 900.000
3 TT – Chích áp xe vú 900.000
4 TT – Xoắn polip cổ tử cung, âm đạo 900.000
5 TT – Lấy dị vật âm đạo 900.000
6 TT – Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh 900.000
7 TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ I 2.700.000
8 TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ II 3.600.000
9 TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ III 5.400.000
10 TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục bằng phương pháp hồng ngoại 9.000.000
11 TT – Cắt polype cổ tử cung độ I 2.700.000
12 TT – Cắt polype cổ tử cung độ II 3.600.000
13 TT – Cắt polype cổ tử cung độ III 5.400.000
14 TT – Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo  2.700.000
15 TT – Đặt thuốc phụ khoa (Làm thuốc âm đạo) 180.000
16 TT – Đặt vòng tránh thai Tcu 380A (Không có vết đẻ mổ cũ) 1.800.000
17 TT – Đặt vòng tránh thai Tcu 380A (Có vết đẻ mổ cũ) 2.700.000
18 TT – Cấy que tránh thai Implanon NXT 68mg 5.400.000
19 TT – Tháo que tránh thai 1.800.000
20 TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ I 2.700.000
21 TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ II 3.600.000
22 TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ III (Cắt LEEP) 5.400.000
23 TT – Điều trị lộ tuyến cổ tử cung bằng phương pháp hồng ngoại 9.000.000
X. DỊCH VỤ SIÊU ÂM 24 Siêu âm ổ bụng 2D 300.000
25 Siêu âm tuyến giáp 2D 300.000
26 Siêu âm tuyến vú 2D (Dành cho nữ) 300.000
27 Siêu âm đầu dò âm đạo 2D (Dành cho nữ) 300.000
28 Siêu âm các tuyến nước bọt 270.000
29 Siêu âm cơ phần mềm vùng cố mặt 270.000
30 Siêu âm hạc vùng cổ 270.000
31 Siêu âm thành ngực (Cơ, phần mềm thành ngực) 270.000
32 Siêu âm ống tiêu hóa 330.000
33 Siêu âm thai 2D 300.000
34 Siêu âm thai 4D 300.000
35 Siêu âm Doppler thai nhi 360.000
36 Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng 270.000
37 Siêu âm khớp 270.000
38 Siêu âm phần mềm 270.000
39 Siêu âm tinh hoàn hai bên 270.000
40 Siêu âm dương vật 270.000
41 Siêu âm đầu dò âm đạo 4D (Dành cho nữ) 300.000
42 Siêu âm ổ bụng – Máy siêu âm màu 4D 300.000
43 Siêu âm tuyến giáp – Máy siêu âm màu 4D 300.000
44 Siêu âm tuyến vú – Máy siêu âm màu 4D 300.000
45 Siêu âm tim – Máy siêu âm màu 4D 720.000

 

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.1271 Messenger Đặt lịch Tư vấn