Bảng giá dịch vụ sản, dịch vụ siêu âm

 

NHÓM DỊCH VỤSTTTÊN DỊCH VỤGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)
IX. DỊCH VỤ SẢN 

1TT – Chích áp xe tầng sinh môn900.000
2TT – Chích áp xe tuyến Bartholin900.000
3TT – Chích áp xe vú900.000
4TT – Xoắn polip cổ tử cung, âm đạo900.000
5TT – Lấy dị vật âm đạo900.000
6TT – Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh900.000
7TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ I1.000.000
8TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ II2.000.000
9TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục độ III3.000.000
10TT – Điều trị sùi mào gà sinh dục bằng phương pháp hồng ngoại9.000.000
11TT – Cắt polype cổ tử cung độ I1.000.000
12TT – Cắt polype cổ tử cung độ II2.000.000
13TT – Cắt polype cổ tử cung độ III3.000.000
14TT – Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo 1.000.000
15TT – Đặt thuốc phụ khoa (Làm thuốc âm đạo)50.000
16TT – Đặt vòng tránh thai Tcu 380A (Không có vết đẻ mổ cũ)700.000
17TT – Đặt vòng tránh thai Tcu 380A (Có vết đẻ mổ cũ)1.000.000
18TT – Cấy que tránh thai Implanon NXT 68mg2.500.000
19TT – Tháo que tránh thai500.000
20TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ I1.500.000
21TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ II2.000.000
22TT – Đốt điện điều trị lộ tuyến cổ tử cung độ III (Cắt LEEP)3.000.000
23TT – Điều trị lộ tuyến cổ tử cung bằng phương pháp hồng ngoại5.000.000
24Trích nang Naboth500.000
25Đặt dụng cụ tránh thai – Đặt vòng1.100.000
26Đặt dụng cụ tránh thai – ĐMC 1 lần1.300.000
27Đặt dụng cụ tránh thai – ĐMC 2 lần1.300.000
28Cấy que tránh thai3.000.000
X. DỊCH VỤ SIÊU ÂM

29Siêu âm ổ bụng 2D300.000
30Siêu âm tuyến giáp 2D300.000
31Siêu âm tuyến vú 2D (Dành cho nữ)300.000
32Siêu âm đầu dò âm đạo 2D (Dành cho nữ)300.000
33Siêu âm các tuyến nước bọt270.000
34Siêu âm cơ phần mềm vùng cố mặt270.000
35Siêu âm hạch vùng cổ270.000
36Siêu âm thành ngực (Cơ, phần mềm thành ngực)270.000
37Siêu âm ống tiêu hóa330.000
38Siêu âm thai 2D200.000
39Siêu âm thai 4D300.000
40Siêu âm Doppler thai nhi360.000
41Siêu âm Doppler các khối u trong ổ bụng270.000
42Siêu âm khớp270.000
43Siêu âm phần mềm270.000
44Siêu âm tinh hoàn hai bên270.000
45Siêu âm dương vật270.000
46Siêu âm đầu dò âm đạo 4D (Dành cho nữ)300.000
47Siêu âm ổ bụng – Máy siêu âm màu 4D300.000
48Siêu âm tuyến giáp – Máy siêu âm màu 4D300.000
49Siêu âm tuyến vú – Máy siêu âm màu 4D300.000
50Siêu âm tim – Máy siêu âm màu 4D720.000
51Siêu âm Tiền liệt tuyến – Máy siêu âm màu 4D300.000

 

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.1271 Messenger Đặt lịch Tư vấn