Bảng giá dịch vụ xét nghiệm

  NHÓM DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)    DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM 1 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 150.000 2 Đông máu cơ bản (APTT + Thời gian Thrombin + INR) 355.000 3 Nhóm máu ABO – phương pháp trực tiếp 75.000 4 Nhóm máu ABO – Máy tự động – 5...

Bảng giá dịch vụ Xquang

  NHÓM DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)                                                                                      DỊCH VỤ XQUANG      ...

Bảng giá dịch vụ sản, dịch vụ siêu âm

  NHÓM DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) IX. DỊCH VỤ SẢN  1 TT – Chích áp xe tầng sinh môn 900.000 2 TT – Chích áp xe tuyến Bartholin 900.000 3 TT – Chích áp xe vú 900.000 4 TT – Xoắn polip cổ tử cung, âm đạo 900.000 5 TT – Lấy dị vật...

Bảng giá dịch vụ khám tổng quát, Combo khám sức khỏe, Sơ cấp cứu, Thăm dò chức năng, Tiêm-truyền, Tai-mũi-họng, Điều trị bỏng.

  NHÓM DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) I. DỊCH VỤ KHÁM TỔNG QUÁT 1 Đo các chỉ số cơ thể bằng phương pháp trực tiếp 50.000 2 Khám tâm thần 60.000 3 Khám, tư vấn sản phụ khoa (Có bao gồm soi cổ tử cung) 300.000 4 Khám thai 360.000 5 Khám nội Nhi 200.000...

1900.1271 Messenger Đặt lịch Tư vấn