Bảng giá dịch vụ Xquang

 

NHÓM DỊCH VỤ STT TÊN DỊCH VỤ GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DỊCH VỤ XQUANG
1 Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) 150.000
2 Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in phim) 150.000
3 Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in đĩa DVD) 150.000
4 Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in phim) 150.000
5 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) 150.000
6 Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in phim) 150.000
7 Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in đĩa DVD) 150.000
8 Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in phim) 150.000
9 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD) 150.000
10 Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in phim) 150.000
11  Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng 150.000
12 Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên 270.000
13 Chụp Xquang sọ thẳng 150.000
14 Chụp Xquang sọ nghiêng 150.000
15 Chụp Xquang sọ tiếp tuyến 150.000
16 Chụp Xquang hốc mắt thẳng 150.000
17 Chụp Xquang hốc mắt nghiêng 150.000
18 Chụp Xquang Blondeau 270.000
19 Chụp Xquang Hirtz 270.000
20 Chụp Xquang hàm chếch một bên 150.000
21 Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng 150.000
22 Chụp Xquang xương chính mũi tiếp tuyến 150.000
23 Chụp Xquang hố yên thẳng 150.000
24 Chụp Xquang hố yên nghiêng 150.000
25 Chụp Xquang Schuller 270.000
26 Chụp Xquang khớp thái dương hàm 150.000
27 Chụp Xquang cột sống ngực thẳng 150.000
28 Chụp Xquang cột sống ngực chếch 150.000
29 Chụp Xquang cột sống ngực nghiêng 150.000
30 Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng
31 Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên 270.000
32 Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn 150.000
33 Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng 150.000
34 Chụp Xquang cột sống cùng cụt nghiêng 150.000
35 Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng 225.000
36 Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch hai bên 225.000
37 Chụp Xquang khung chậu thẳng  225.000
38 Chụp Xquang xương đòn thẳng 150.000
39 Chụp Xquang khớp vai thẳng 150.000
40 Chụp Xquang khớp vai nghiêng 225.000
41 Chụp Xquang khớp vai chếch 225.000
42 Chụp Xquang xương bả vai thẳng 150.000
43 Chụp Xquang xương bả vai nghiêng 150.000
44 Chụp Xquang xương cánh tay thẳng 150.000
45 Chụp Xquang xương cánh tay nghiêng 150.000
46 Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng 225.000
47 Chụp Xquang khớp khuỷu nghiêng 225.000
48 Chụp Xquang khớp khuỷu chếch 225.000
49 Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng 150.000
50 Chụp Xquang xương cẳng tay nghiêng 150.000
51 Chụp Xquang xương cổ tay thẳng 150.000
52 Chụp Xquang xương cổ tay nghiêng 150.000
53 Chụp Xquang xương cổ tay chếch 150.000
54 Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng 225.000
55 Chụp Xquang xương bàn ngón tay nghiêng 225.000
56 Chụp Xquang xương bàn ngón tay chếch 225.000
57 Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên 150.000
58 Chụp Xquang khớp háng nghiêng 225.000
59 Chụp Xquang xương đùi thẳng 150.000
60 Chụp Xquang xương đùi nghiêng 150.000
61 Chụp Xquang khớp gối thẳng 225.000
62 Chụp Xquang khớp gối nghiêng 225.000
63 Chụp Xquang khớp gối chếch 225.000
64 Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè 150.000
64 Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng 150.000
66 Chụp Xquang xương cẳng chân nghiêng 150.000
67 Chụp Xquang xương cổ chân thẳng 150.000
67 Chụp Xquang xương cổ chân nghiêng 150.000
69 Chụp Xquang xương cổ chân chếch 150.000
70 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng 150.000
71 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân nghiêng 150.000
72 Chụp Xquang xương bàn, ngón chân chếch 150.000
73 Chụp Xquang xương gót thẳng 150.000
74 Chụp Xquang xương gót nghiêng 150.000
75 Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng 360.000
76 Chụp Xquang xương ức thẳng 150.000
77 Chụp Xquang xương ức nghiêng 150.000
78 Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng 225.000
79 Chụp Xquang khớp ức đòn chếch 225.000
80 Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn 150.000
81 Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng 225.000
82 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng 225.000
83 Chụp Xquang bụng không chuẩn bị nghiêng 225.000
84 Chụp Xquang ngực chếch mỗi bên 150.000
85 Chụp Xquang răng toàn cảnh 200.000
86 Chụp Xquang răng Cephalo mặt thẳng 200.000
87 Chụp Xquang răng Cephalo mặt nghiêng 200.000
88 Chụp Xquang CT CONBEAM 400.000
89 In phim Xquang 45.000
90 Sao đĩa in kết quả Xquang 75.000

 

Xem thêm: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.1271 Messenger Đặt lịch Tư vấn