Bảng giá dịch vụ Xquang

 

NHÓM DỊCH VỤSTTTÊN DỊCH VỤGIÁ DỊCH VỤ (VNĐ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DỊCH VỤ XQUANG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD)150.000
2Chụp Xquang tim phổi thẳng KTS (Kết quả in phim)150.000
3Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in đĩa DVD)150.000
4Chụp Xquang tim phổi nghiêng (Kết quả in phim)150.000
5Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD)150.000
6Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng KTS (Kết quả in phim)150.000
7Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in đĩa DVD)150.000
8Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng KTS (Kết quả in phim)150.000
9Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in đĩa DVD)120.000
10Chụp Xquang cột sống cổ thẳng KTS (Kết quả in phim)150.000
11 Chụp Xquang cột sống cổ nghiêng150.000
12Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên270.000
13Chụp Xquang sọ thẳng150.000
14Chụp Xquang sọ nghiêng150.000
15Chụp Xquang sọ tiếp tuyến150.000
16Chụp Xquang hốc mắt thẳng150.000
17Chụp Xquang hốc mắt nghiêng150.000
18Chụp Xquang Blondeau270.000
19Chụp Xquang Hirtz270.000
20Chụp Xquang hàm chếch phải150.000
21Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng150.000
22Chụp Xquang xương chính mũi tiếp tuyến150.000
23Chụp Xquang hố yên thẳng150.000
24Chụp Xquang hố yên nghiêng150.000
25Chụp Xquang Schuller270.000
26Chụp Xquang khớp thái dương hàm phải150.000
27Chụp Xquang cột sống ngực thẳng150.000
28Chụp Xquang cột sống ngực chếch150.000
29Chụp Xquang cột sống ngực nghiêng150.000
30Chụp Xquang cột sống thắt lưng nghiêng
31Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên270.000
32Chụp Xquang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn150.000
33Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng150.000
34Chụp Xquang cột sống cùng cụt nghiêng150.000
35Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng225.000
36Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch hai bên225.000
37Chụp Xquang khung chậu thẳng 225.000
38Chụp Xquang xương đòn phải thẳng150.000
39Chụp Xquang xương đòn phải chếch150.000
40Chụp Xquang khớp vai thẳng225.000
41Chụp Xquang khớp vai nghiêng225.000
42Chụp Xquang khớp vai chếch225.000
43Chụp Xquang xương bả vai thẳng150.000
44Chụp Xquang xương bả vai nghiêng150.000
45Chụp Xquang xương cánh tay phải thẳng150.000
46Chụp Xquang xương cánh tay phải nghiêng150.000
47Chụp Xquang khớp khuỷu phải thẳng225.000
48Chụp Xquang khớp khuỷu phải nghiêng225.000
49Chụp Xquang khớp khuỷu phải gập225.000
50Chụp Xquang xương cẳng tay phải thẳng150.000
51Chụp Xquang xương cẳng tay phải nghiêng150.000
52Chụp Xquang xương cổ tay phải thẳng150.000
53Chụp Xquang xương cổ tay phải nghiêng150.000
54Chụp Xquang xương cổ tay chếch
55Chụp Xquang xương bàn, ngón tay phải thẳng225.000
56Chụp Xquang xương bàn, ngón tay phải nghiêng225.000
57Chụp Xquang xương bàn, ngón tay phải chếch225.000
58Chụp Xquang xương Khớp háng phải thẳng150.000
59Chụp Xquang xương Khớp háng phải nghiêng150.000
60Chụp Xquang xương đùi phải thẳng150.000
61Chụp Xquang xương đùi phải nghiêng150.000
62Chụp Xquang khớp gối phải thẳng225.000
63Chụp Xquang khớp gối phải nghiêng225.000
64Chụp Xquang khớp gối phải chếch
65Chụp Xquang xương bánh chè phải thẳng150.000
66Chụp Xquang xương cẳng chân phải thẳng150.000
67Chụp Xquang xương cẳng chân phải nghiêng150.000
68Chụp Xquang cổ chân phải thẳng150.000
69Chụp Xquang cổ chân phải nghiêng150.000
70Chụp Xquang cổ chân phải chếch
71Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải thẳng150.000
72Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải nghiêng150.000
73Chụp Xquang xương bàn, ngón chân phải chếch150.000
74Chụp Xquang xương gót phải thẳng150.000
75Chụp Xquang xương gót phải nghiêng150.000
76Chụp Xquang toàn bộ chi dưới thẳng360.000
77Chụp Xquang xương ức thẳng150.000
78Chụp Xquang xương ức nghiêng150.000
79Chụp Xquang khớp ức đòn phải thẳng225.000
80Chụp Xquang khớp ức đòn phải chếch225.000
81Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn150.000
82Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng225.000
83Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng225.000
84Chụp Xquang bụng không chuẩn bị nghiêng225.000
85Chụp Xquang ngực chếch bên phải 150.000
86Chụp Xquang răng toàn cảnh200.000
87Chụp Xquang răng Cephalo mặt thẳng200.000
88Chụp Xquang răng Cephalo mặt nghiêng200.000
89Chụp Xquang CT CONBEAM400.000
90In phim Xquang45.000
91Sao đĩa in kết quả Xquang75.000
92Chụp Xquang tim phổi thẳng, nghiêng (kết quả in phim)300.000
93Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng, nghiêng (kết quả in phim)300.000
94Chụp Xquang cột sống cổ thẳng, nghiêng (kết quả in phim)300.000
95Chụp Xquang cột sống cổ chếch trái135.000
96Chụp Xquang cột sống cổ chếch phải135.000
97Chụp Xquang sọ thẳng, nghiêng300.000
98Chụp Xquang hốc mắt thẳng, nghiêng300.000
99Chụp Xquang hàm chếch trái150.000
100Chụp Xquang hàm chếch hai bên300.000 
101Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng, tiếp tuyến300.000 
102Chụp Xquang hố yên thẳng, nghiêng 300.000
103Chụp Xquang khớp thái dương hàm trái 150.000
104Chụp Xquang khớp thái dương hàm hai bên300.000
105Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng300.000
106Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, chếch300.000
107Chụp Xquang cột sống ngực nghiêng, chếch300.000
108Chụp Xquang cột sống ngực thẳng, nghiêng, chếch450.000
109Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch trái135.000
110Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch phải135.000
111Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng, nghiêng300.000
112Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch trái113.000
113Chụp Xquang khớp cùng chậu chếch phải113.000
114Chụp Xquang xương đòn trái thẳng150.000
115Chụp Xquang xương đòn trái chếch150.000

 

Xem thêm: 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

1900.1271 Messenger Đặt lịch Tư vấn