Phòng Khám Đa Khoa 5 Sao Hà Nội - Uy tín, Chất lượng tại Hà Nội
Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

Chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt

 • Bơm rửa ổ apxe quanh răng
 • Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên
 • Điều trị cắn khít răng
 • Điều trị apxe quanh răng
 • Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng thuốc chống ê buốt
 • Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục
 • Điều trị sâu ngà phục hồi bằng amalgam-IR
 • Điều trị sâu ngà phục hồi bằng composite-ỈR
 • Điều trị sâu ngà phục hồi bằng GIC-IR
 • Điều trị sâu ngà phục hồi trẻ em
 • Điểu trị tủy lại
 • Điểu trị tủy lại răng cửa và răng hàm nhỏ 1 ống tủy
 • Điểu trị tủy lại răng hàm lớn
 • Điểu trị tủy lại răng cửa và răng hàm nhỏ 2 ống tủy
 • Điểu trị tủy răng cửa và răng hàm nhỏ 1 ống tủy
 • Điểu trị tủy răng hàm lớn
 • Điểu trị tủy răng hàm nhỏ và răng cửa 2 ống tủy
 • Điểu trị tủy răng số 4,5
 • Điểu trị tủy răng số 6,7 hàm dưới
 • Điểu trị tủy răng số 1,2,3
 • Điểu trị tủy răng số 6,7 hàm trên
 • Điểu trị tủy răng sữa 1 chân
 • Điểu trị tủy răng sữa nhiều chân
 • Gắn lại chụp, cầu (1 đơn vị)
 • Gắn thêm 1 răng
 • Gắn thêm 1 răng bị sứt
 • Implant loại I
 • Implant loại II
 • Hàm duy trì kết quả loại cố định
 • Hàm duy trì kết quả loại tháo lắp
 • Hàm dự phòng loại gắn chặt
 • Hàm dự phòng loại tháo lắp
 • Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng đơn giản
 • Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt toàn cung răng phức tạp (kéo răng ngầm )
 • Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt từng phầm cung răng
 • Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt tháo lắp đơn giản
 • Hàm điều trị chỉnh hình loại gắn chặt tháo lắp phức tạp
 • Hàm giả toàn bộ nhựa thường
 • Hàm khung đúc(chua tính răng)
 • Hàm khung kim loại(chưa tính răng)
 • Hàm khung kim loại từ 1_2 răng
 • Hàm khung kim loại từ 3_4 răng
 • Hàm khung kim loại từ 5_6 răng
 • Hàm khung titan (chưa tính răng)
 • Hàm nhựa mềm từ 1_3 răng
 • Hàm nhựa mềm từ 4_6 răng
 • Hàm nhựa mềm 7 răng
 • Hàm amalgam
 • Hàm composite cổ răng
 • Hàm răng bằng GIC
 • Hàm rằng sữa sâu ngà
 • Hàm thẩm mỹ composite (veneer)
 • Hàm xi măng
 • Khâu vết thương phần mềm sâu <7cm
 • Khâu vết thương phần mềm sâu >7cm
 • Khâu vết thương phần mềm sâu phức tạp <10cm
 • Khâu vết thương phần mềm sâu phức tạp <5cm
 • Khâu vết thương phần mềm sâu phức tạp <7cm
 • Khâu vết thương phần mềm sâu phức tạp >10cm
 • Lấy cao răng và đánh bóng 2 hàm
 • Lấy cao răng và đánh bóng 1 hàm /1 vùng
 • Lấy cao răng và làm nhẵn bề mặt  răng va đánh bóng chân răng
 • Lấy dấu và đổ mẫu 2 hàm
 • Nhổ chân răng
 • Nhổ chân răng vĩnh viễn khó
 • Nhổ răng khôn lệch < 45 độ
 • Nhổ răng khôn lệch > 45 độ
 • Nhổ răng khôn lệch chìm
 • Nhổ răng khôn thường
 • Nhổ răng mọc lạc chỗ
 • Nhổ răng ngầm dưới xương
 • Nhổ răng số 8 bình thường
 • Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm
 • Nhổ răng số 8 mọc ngầm có mở xương
 • Nhổ răng sữa tê bôi
 • Nhổ răng sữa tê tiêm
 • Nhổ răng sữa /chân răng sữa
 • Nhổ răng vĩnh viễn khó , nhiều chân
 • Nhổ răng vĩnh viễn lung lay
 • Khâu vết rách phần mềm nông <10cm
 • Khâu vết rách phần mềm nông <1cm
 • Khâu vết rách phần mềm nông <2cm
 • Khâu vết rách phần mềm nông <5cm
 • Khâu vết rách phần mềm nông <7cm
 • Khâu vết rách phần mềm nông >10cm
 • Chọc rửa xoang hàm (1 lần)
 • Sử dụng khí cụ gắn cố định chỉnh nha
 • Sử dụng khí cụ gắn cố định điều trị thói xấu mút môi
 • Sử dụng khí cụ tháo lắp chỉnh nha
 • Tháo lắp cầu răng
 • Tháo cố định hàm cắt chỉ thép
 • Tháo dụng cụ răng giả /1 đơn vị
 • Tháo lắp răng giả 3 răng
 • Tháo lắp răng giả 4 răng
 • Tháo lắp răng giả 7 răng
 • Tháo lắp răng giả cả 2 hàm
 • Tháo lắp răng giả 9 răng
 • Tháo lắp răng giả 2 răng
 • Tháo lắp răng giả 1 răng
 • Tháo lắp răng giả 14 răng
 • Tháo lắp răng giả 5 răng
 • Tháo lắp răng giả 6 răng
 • Tháo lắp răng giả 8 răng
 • Cắt lợi điều trị viêm quanh răng 1 vùng/1 hàm
 • Phục hồi cố định 1 răng kim loại -sứ
 • Phục hồi cố định 1 răng sứ -cercon
 • Phục hồi cố định 1 răng sứ không kim loại
 • Phục hồi cố định 1 răng titan-sứ
 • Phục hồi cố định răng bằng composite-1R
 • Phục hồi thân răng có chốt
 • Phục hồi thân răng Inlay/onlay bằng compasite
 • Phục hồi thân răng Inlay/onlay bằng kim loại 1R
 • Phục hồi thân răng Inlay/onlay bằng kim loại quý
 • Phục hồi thân răng Inlay/onlay bằng sứ
 • Rạch apxe trong miệng
 • Răng giả cố định bằng hàn khung kim loại
 • Răng giả cố định bằng mũ chụp kim loại
 • Răng giả cố định bằng mũ chụp nhựa
 • Răng giả cố định bằng răng chốt đơn giản
 • Răng giả cố định bằng răng chốt đúc
 • Răng giả cố định trên Implant cầu nhựa 3 đơn vị
 • Răng giả cố định trên Implant cầu sứ kim loại 3 đơn vị
 • Răng giả cố định trên Implant một chụp thép cầu nhựa
 • Răng giả cố định trên Implant một đơn vị sứ kim loại
 • Răng giả cố định trên Implant một đơn vị sứ toàn phần
 • Tẩy trắng răng 1 hàm (có máng) đã bao gồm thuốc tẩy trắng
 • Tẩy trắng răng 2 hàm (có máng) đã bao gồm thuốc tẩy trắng
 • Tẩy trắng răng bằng đèn
 • Tẩy trắng răng bằng máng tay
 • Viêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng mặt
 • Nhổ răng vĩnh viễn phẩu thuật
 • Nhổ răng vĩnh viễn thông thường
 • Trích rạch apxe vùng hàm mặt  < 2cm
 • Trám bít hố rãnh
 • Trám thẩm mỹ răng cửa
 • Trích apxe viêm quanh răng
 • Đệm hàm toàn bộ
 • Lấy u vùng mặt làm sinh thiết
 • Màng hở mặt nhai, nẹp liên kết đúc 1 hàm
 • Màng hướng dẫn phẩu thuật cắm ghép implant
 • Một hàm tháo lắp nhựa toàn phần
 • Nắn chỉnh răng bằng mắc cài sứ tự buộc
 • Nắn chỉnh răng bằng mắc cài sứ thường
 • Nắn chỉnh răng bằng mắc cài thép tự buộc người lớn
 • Nắn chỉnh răng bằng mắc cài thép tự buộc trẻ em
 • Nắn chỉnh răng bằng mắc cài thép thông thường người lớn
 • Nắn chỉnh răng bằng mắc cài thép thông thường trẻ em
 • Lấy khuôn để nghiên cứu chẩn đoán (2 hàm)
 • Răng giả cố định trên Implant một trụ thép
 • Răng giả cố định trên Implant (chưa bao gồm Implant, cùi giả thay thế)
 • Răng giả cố định trên Implan một chụp thép cầu nhựa
 • Răng giả cố định trên Implan một đơn vị sứ kim loại
 • Răng giả cố định trên Implan 1 đơn vị sứ toàn phần
 • Răng giả cố định trên Implan 1 trụ thép
 • Răng giả cố định trên Implan cầu nhựa 3 đơn vị
 • Răng giả cố định trên Implan cầu sữa 3 đơn vị
 • Răng giả từng phần nhựa thường từ 1-2 răng
 • Răng giả từng phần nhựa thường từ 3-4 răng
 • Răng giả từng phần nhựa thường từ 5-6 răng
 • Răng giả từng phần nhựa thường từ 7-8 răng
 • Răng giả từng phần nhựa thường trên 8 răng
 • Răng giả trên hàm khung –răng nhựa 1 răng
 • Răng giả trên hàm khung –răng sứ 1 răng
 • Răng giả trên hàm khung –răng sứ đúc cùng khung
 • Chụp sứ kim loại quý
 • Chụp sứ kim loaị thường
 • Chụp sứ titan
 • Chụp sứ  Titan trên Implant
 • Chụp sứ toàn phần zirconnia
 • Chụp sứ trên Implant
 • Chụp tủy bằng MTA
 • Chụp tủy răng bằng Ca(OH)2-1 răng
 • ...

(Đang cập nhật)

Liên hệ:

Nha Khoa quốc tế 108 Hà Nội - Phòng Khám Đa Khoa 108 Hà Nội
Địa chỉ: Ngõ 25, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: ( 19001271
Email: info@phongkham5sao.vn


 

Đăng ký nhận tin khuyến mãi
Tài khoản thanh toán
Thông báo
Fan Page
1
2
3
4
5
6
CÔNG TY CP SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 5 SAO HÀ NỘI
Số 27, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
04.3227.2613 - Tổng đài: 19001271
info@phongkham5sao.vn
http://phongkham5sao.vn
© Copyright 2016. All right reserved